På nätet den 17 februari

Temat för nästa nummer är hur Sverige blev svenskt.
Publicerad

I nästa nummer berättar vi i flera artiklar historien om hur Sverige blev till. Från stormaktstidens löst sammanhållna och svårdefinierade rike till dagens väldefinierade nation.

Men i tidningen finns mer. Där står om datorvirus, hur farliga de kan bli, och om de alldeles vanliga människorna som skriver dem.

Vi berättar också om en naturlig kärnreaktor i Afrika. I Gabon fanns i förhistorisk tid en naturlig kärnreaktor, där det uppstått samma radioaktiva ämnen som bildas i våra nuvarande kärnkraftverk. Vad kan vi lära av det?

Dessutom skriver vi om ohälsa i vår tid, om de ökande sjukskrivningarna och möjliga orsaker. Vi skriver om längdmåttet metern, som inte är så exakt som man kanske tror. Och mycket mycket mer.

Väl mött i februari!

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor