Programmerare lyssnar efter fel

Genom att göra musik av programmeringskoder blir det lättare att hitta fel i datorprogram.
Publicerad

Som en del i framställningen av datorprogram ingår det tidsödande arbetet att söka efter fel. I ett komplext program, som kanske innehåller tusentals rader programkod, är det lätt att missbedöma hur de olika delarna i programmet kommer att fungera ihop.

I dag används speciella verktyg för att hitta felen, s k debuggers, där programmen kan köras rad för rad. En annan metod går ut på att visualisera programmet. Då skapar man en grafisk bild som synliggör vilka delar av programmet som kommunicerar med varandra – och vilka som inte gör det.

Nu har ytterligare en metod tagits fram. Genom att tonsätta olika delar av koden, som kommandon, satser och funktioner, kan programmeraren lyssna efter felaktigheter. När olika sektioner av kod sätts samman skapas harmoniska toner. Men om exempelvis en funktion inte utförs korrekt, stiger heller inte ljuden på rätt sätt och programmeraren kan höra felet.

Docent Paul Vickers vid University of Northumbria och professor James Alty vid Loughborough University i Storbritannien har utvecklat ett system som automatiskt omvandlar programkod skriven i programmeringsspråket Pascal till enkel musik.

Paul Vickers har testat systemet på 22 studenter vid Loughborough University. Deras uppgift var att hitta fel i datorprogram genom att gå igenom programraderna. Först fick de försöka utan ljud, och därefter med ljud.

– När de hörde programkoden identifierade de fler fel än när de bara läste, så vi ska gå vidare med projektet, säger Paul Vickers och poängterar att resultatet inte verkar ha något med musikalisk begåvning att göra.

Mats Hjelm, forskningsingenjör vid Institutionen för informationsteknologi och medier vid Mitthögskolan, tror att metoden kan vara bra men att den ändå har begränsad användning.

– Med metoden att lyssna efter fel kan man vad jag förstår bara hitta enkla fel. Å andra sidan är just de enkla felen ofta svåra att finna, säger han.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor