Spegeln visar radonhalten

Ny metod att mäta radongas i hemmet avslöjar miljön tiotals år bakåt i tiden.
Publicerad

Radongas tros vara en starkt bidragande orsak till lungcancer hos icke-rökare. Kopplingen mellan radon och lungcancer är dock svår att undersöka. Det tar lång tid att utveckla sjukdomen, samtidigt som det hittills varit svårt att mäta hur stora halter gas en individ har utsatts för.

Christer Samuelsson, docent i radiofysik vid Lunds universitet, har uppfunnit en metod som ger möjlighet att mäta radonkoncentrationer i bostäder tiotals år tillbaka i tiden. Metoden bygger på att radioaktiva atomer bildas när radon sönderfaller. De kan fastna i ytskiktet på speglar, vitrinskåp och tavelglas. Genom att mäta den extremt svaga radioaktiviteten i dessa glasytor kan man beräkna radonhalten i inomhusmiljön.

Vid Statens Strålskyddsinstitut, SSI, har man utvecklat Christer Samuelssons metod vidare och tagit fram enkel och billig mätteknik. I den ingår små plastfilmer som fästs på glas i hemmet. Strålningen från glaset ger upphov till små spår i filmen. Får en sådan film sitta uppe någon månad kan den sedan berätta om radonhalten upp till 30 år tillbaka i tiden. Ett försök har genomförts i Sverige och nu pågår radonundersökning i flera europeiska länder där denna mätmetod används.

Birgitta Roos, också radiofysiker vid Lunds universitet, har nyligen presenterat en avhandling där hon undersökt metoden och dess felkällor. Hennes kartläggning visar att det finns faktorer som kan inverka på mätresultaten och därför bör undersökas närmare. Exempelvis påverkar matos, stearinljusbelysning och inomhusklimatet i allmänhet hur väl metoden fungerar.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor