Tanke styr robotarm

Med hjälp av enbart hjärnimpulser går det att röra en robotarm. I framtiden kan metoden kanske hjälpa förlamade människor.
Publicerad

Nu har forskare registrerat samtidiga impulser från hundratals nervceller i en apas hjärna. Mätningen skedde när apan med hjälp av en spak skulle styra en markör på en datorskärm.

I vissa av försöken kopplades spaken ur, men då kunde apan ändå flytta markören med hjälp av de impulser som nervcellerna sände ut. Dessa nervceller finns i hjärnans motorområden som styr rörelser. När rörelsen planeras ger cellernas elektriska impulser samma mönster i hjärnan som när spaken rörs.

I de fall apan använde spaken lyckades den träffa det vita fältet i 95 procent av fallen. När hon bara använde nervimpulserna blev det rätt i tre fall av fyra.

I en vidareutveckling av försöket kopplades sedan hjärnimpulserna vidare till robotar med rörliga armar. Även i dessa fall flyttade sig robotarmarna när apan planerade rörelsen. I framtiden hoppas forskaren bakom studien att det på liknande vis ska gå att använda förlamade människors hjärnimpulser för att röra konstgjorda lemmar. Men än så länge är det inte möjligt att exakt mäta nervcellernas urladdningar utan att sätta in trådtunna elektroder i hjärnan.

– Metoden måste förfinas. Det krävs t ex små implantat och vi vill se att de fungerar under lång tid. Men jag är optimist och hoppas den kan börja användas inom min livstid, säger Miguel Nicolelis, professor i neurologi och biomedicinsk teknik vid Duke University i North Carolina, USA.

De nya rönen presenterades vid symposiet Learning and memory – from brains to robots. Mötet anordnades av Peter Wallenbergs stiftelse för ekonomi och teknik.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor