Fynd i Småland

En ny hällristning har hittats i Smålands inland, ett område med få tidigare kända ristningar.
Publicerad

Den nyfunna hällristningen upptäcktes i samband med en inventering av ristningar i Kronobergs län. Ristningen består av ett tjugotal figurer: fotsulor, skålgropar och ormlinjer. De kan dateras till bronsåldern.

– De har samma symbolspråk som i övriga hällristningar i Skandinavien, säger Peter Skoglund, doktorand i arkeologi vid Lunds universitet.

Fynden tyder på att Smålands inland är av större intresse än man tidigare trott vad gäller hällristningar. Arbetet med dokumentationen kommer att fortsätta under sommaren.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor