Galax med dubbelt hjärta

För första gången har två supermassiva svarta hål siktats i samma galax.
Publicerad

Det rymdbaserade röntgenteleskopet Chandra har lyckats mäta ett röntgenspektrum från den fjärilsformade galaxen NGC 6240 och funnit två supermassiva svarta hål i galaxens innersta. Galaxen är ett resultat av två mindre galaxer som har kolliderat. Vardera galaxen förde då med sig ett supermassivt svart hål i boet.

Astronomerna anser i dag att de flesta galaxer har ett supermassivt svart hål i sitt innersta. Allt tyder på att det gömmer sig ett sådant även i vår egen galax, Vintergatan, men att det har lugnat ner sig och är inaktivt.

Att det kommer intensiv strålning i alla våglängder från kärnan i NGC 6240 tyder däremot på hektisk aktivitet. Astronomerna bakom Chandra har lyckats urskilja att röntgenstrålningen kommer från två kärnor. De bägge svarta hålen roterar runt varandra på ett avstånd av 3 000 ljusår. Om några hundra miljoner år kommer de att smälta samman. Då sker en kosmisk kollision som kommer att skaka om universum.

Astronomer hoppas att i framtiden kunna observera krockande supermassiva svarta hål med hjälp av gravitationsvågor. Enligt Albert Einsteins allmänna relativitetsteori bör nämligen också gravitationen förmedlas via vågor på samma sätt som ljuset färdas som en våg. Problemet är att man aldrig har lyckats upptäcka några gravitationsvågor. De är så oerhört svaga. Det behövs enorma massor som samtidigt genomgår oerhörda omvälvningar för att vi ska kunna fånga upp de skakningar i rumtiden som gravitationsvågorna orsakar.

År 2008 planerar den amerikanska rymdstyrelsen Nasa att skicka upp ett rymdbaserat teleskop, LISA (Laser Interferometer Space Antenna), som ska observera gravitationsvågor från extraordinära händelser i avlägsna delar av universum. En sådan händelse kan vara just när två supermassiva svarta hål kolliderar. Astronomerna uppskattar att det sker en handfull gånger varje år.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor