Heja Sverige?

Varför tycker de flesta svenskar att det är glädjande att en svensk vinner en stor idrottstävling eller en Oscarsstatyett? De flesta av oss har ju aldrig träffat honom eller henne och kommer aldrig att göra det.
Publicerad

Kanske bor vi hundra mil från vinnaren och i en helt annan regional kultur. Likväl känner vi gemenskap med dem som råkar ha sitt hem inom landets gränser (eller har svenskt ursprung men av skatteskäl bosatt sig i Monte Carlo). Nationsgränsen innesluter en yta som ibland avbildas som om de övriga nordiska länderna inte funnes, som om det geografiska område som sedan knappt 200 år utgör staten Sverige vore en fritt utskuren och av naturen för evigt given enhet.

Så är det naturligtvis inte, och faktum är att nationalkänslan är av överraskande sent datum. Det svenska riket må vara bortåt tusen år, men vår nationella identitet är i all huvudsak en 1800-talsprodukt. Om bl a detta handlar numrets Tema – högintressant läsning i vårt multikulturella samhälle.

Nypremiär är det i detta nummer för Ur min synvinkel, en vinjett som tidigare fanns i Forskning & Framsteg under många år. Avsikten är att presentera mer personliga krönikor, ibland med koppling till en artikel i samma nummer, ibland snarare motiverad av aktuella händelser i omvärlden med forskningsrelevans.

Oavsett hur det blir med världens kärnkraftverk på längre sikt finns radioaktivt avfall som behöver tas om hand. Mycket talar för att slutförvaringen kommer att ske djupt nere i underjorden. Vi har inte säker kunskap om hur väl inneslutningen av avfallet kommer att klara årmiljonerna, men naturen själv har bidragit genom att lämna några två miljarder år gamla kärnreaktorer efter sig i urberget! Häpnadsväckande artikel på sidan 20.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor