Leken i förändring

Barn i dag leker alltmer individuellt och allt mindre utomhus, visar ny avhandling.
Publicerad

Barnlekarna har förändrats de senaste decennierna. Tidigare lekte barn tillsammans utomhus, nu leker de ensamma inomhus. Så kan man sammanfatta pedagogen Anette Sandbergs doktorsavhandling Vuxnas lekvärld, som nyligen lades fram vid Göteborgs universitet.

– Barnen är numera mindre flexibla och har mindre sammanhängande tid för lekar. Det leder till stress, säger Anette Sandberg. Tidigare spontana lekar, som exempelvis bollsporter och spel, är nu organiserade aktiviteter på särskilda tider.

Studien bygger på 500 intervjuer. Resultaten visar att olika åldersgrupper har olika erfarenheter av sina lekar. De som växte upp på 1970-talet minns fria och riskabla lekar, vilket kan ha att göra med att de fick en friare uppfostran. De som växte upp på 1960-talet minns i stället mer komplexa lekar, som innefattade konstruktioner med exempelvis Meccano och Lego, som då var en populär leksak. Tidigare generationer minns i stället utelekar med många deltagare.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor