Levande preventivmedel

Har fiskforskare hittat en ledtråd till p-medlet som både han och hon kan ta?
Publicerad

I vissa sjöar kan en stor del av mörtarna vara sterila. De ser ut som helt vanliga fiskar, men undersöker man dem närmare, kan man upptäcka att deras könskörtlar är nästan obefintliga. De producerar varken rom eller mjölke. Dessa sterila fiskar har aldrig genomgått normal könsmognad, skriver professor Chris Arme vid Keel University i Storbritannien i tidskriften Biologist. Däremot innehåller de dynt, dvs en larv, av bandmasken Ligula intestinalis. Vissa fiskar kan innehålla mer dynt än den egna kroppsvikten, och då är fiskarna i mycket dålig kondition. Ett lätt byte för fiskätande fågel, som skäggdopping, en av parasitens slutvärdar.

– Parasiten är mycket vanlig även hos oss, t ex i braxen och mört, berättar docent Göran Bylund vid Åbo akademi, en av Nordens främsta experter på fisksjukdomar.

Chris Arme har konstaterat att den steriliserande effekten beror på att dynten utsöndrar substanser som påverkar fiskens hypofys. Effekten är hundraprocentig. Hos människan och alla andra ryggradsdjur styr hypofysen bl a könsutvecklingen och påverkar mognaden av ägg och spermier. När dynt opereras in i oinfekterade vuxna mörtar upphör också de att producera rom och spermier. Forskare har vidare planterat in dynt i grodor, som normalt inte fungerar som värd för L intestinalis. Men dynten överlever och steriliserar grodan precis som mörten.

Vad det är för substanser som dynten utsöndrar är fortfarande okänt, men forskarna vet att det inte handlar om könshormoner eller liknande substanser som ingår i p-piller. Det intressanta med dessa ämnen är att de tycks ha en mycket specifik verkan på hypofysen. Den styr nämligen också en lång rad andra funktioner i kroppen, men dessa tycks inte påverkas. Kanske finns här en ledtråd till det idealiska preventivmedlet som passar bägge könen lika bra?

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor