Myndigheter populära på Internet

Men fortfarande är merparten långt från målet med 24-timmarsservice.
Publicerad

Under oktober förra året besökte drygt 1,6 miljoner personer den offentliga sektorns webbplatser. Det motsvarar 42 procent av alla aktiva hemmasurfare under denna månad och är 25 procent fler än förra året.

Det visar en ny undersökning från Statskontoret som har regeringens uppdrag att stimulera den s k 24-timmarsmyndigheten, att myndigheten är tillgänglig på webben dygnet runt.

Flest besökare har Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS -i oktober närmare en halv miljon unika besökare. Det är mer än dubbelt så många som närmast följande myndighet, Riksskatteverket, RSV. Även Skolverket och Vägverket är populära Internetmyndigheter.

Men trots fin statistik går utvecklingen långsamt.

– Ett problem är myndigheternas regelverk, exempelvis kravet på underskrifter. Dessutom skiljer sig tekniska standarder mellan olika myndigheter, säger Gustaf Johnssén, utredare på Statskontoret.

Annars är just samverkan mellan myndigheterna en av de stora vinsterna. Mer uppenbara fördelar är den ökade tillgängligheten för allmänheten. IT-användningen förväntas också jämna ut arbetsbelastningen och därmed effektivisera myndigheternas arbete.

Större myndigheter har lyckats bättre, och ca var tredje fungerar bra som 24-timmarsmyndighet. Det gäller bara var tionde bland de mindre myndigheterna.

Oavsett storlek får alla myndigheter bakläxa på en punkt: information på invandrarspråk. Bara var femte myndighet har någon form av service tillgänglig på något av de vanligaste invandrarspråken, och då endast som elektroniska broschyrer.

Riksrevisionsverket har också kritiserat 24-timmarsmyndigheten för bristen på kostnadseffektivitet och säkerhet. De skriver i ett remissyttrande bl a att ”IT-säkerheten har stora brister, vilket negligeras i Statskontorets rapport och förslagen bygger enbart på Internet som kommunikationskanal. Enligt RRV behandlas inte fördelarna med telefoni som är ett både billigare och säkrare kommunikationsmedel än vad Internet är.”

Kritik kommer också från teknikerhåll. Patrik Fältström, ingenjör och teknisk expert på Internet säger:

– Ingen inser att man måste ställa krav på tillgänglighet och teknik, och inte bara fundera på bra tjänster. I stället för att göra enkla saker med e-post och vanlig html (som funkar med alla datorer och i alla webbläsare) sitter man fast i diskussioner om vilka features i javascript man ska använda. Det är så att säga mer diskussioner om färg och blink än tillgänglighet till fakta, tycker Patrik Fältström.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor