Rödlistade ugglor

Berguv, tornuggla och slaguggla står samtliga på den s k röda listan.
Publicerad

På röda listan hamnar djur som bedöms löpa risk att försvinna. Djur som hamnar på listan kan vara allt från bara missgynnade till helt försvunna. Berguv, tornuggla och slaguggla är 3 av 88 fåglar på röda listan. En av de tre ugglorna är mycket sällsynt och klassad som akut hotad, medan de andra två bara är missgynnade. Vilken är det som är mest sällsynt?

Läs mer om skydd och mångfald i detta nummers tema.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor