Dolly: 5/7 1996 – 14/2 2003

Historisk tacka. Snart ska Dolly återuppstå i uppstoppad form på National Museum of Scotland i Edinburgh.
Publicerad

Nu strövar fåret Dolly omkring på sällare betesmarker. Hon blev sex och ett halvt år och hann föda sex välskapta, friska lamm. Dessa kom alla till på naturlig väg. Hennes egen tillkomst var däremot högst onaturlig. Hon var det första klonade däggdjuret.

Forskarna på Roslin Institute i Edinburgh i Skottland skapade henne från arvsmassa som de hade tagit ur en vuxen tackas juvercell. Denna arvsmassa placerades sedan i en annan tackas äggcell ur vilken cellkärnan först hade avlägsnats. Dolly var det enda fåret som utvecklades ur de närmare 280 ägg som forskarna på detta sätt hade manipulerat.

Genom Dolly lyckades forskarna för första gången visa att cellkärnans DNA i en specialiserad kroppscell kan starta om från början i rätt omgivning. Numera har man lyckats klona även andra däggdjur som kor, getter, grisar, katter och råttor. Det långsiktiga syftet med många av dessa försök är att utveckla en teknik att klona genförändrade djur vars mjölk innehåller artfrämmande proteiner som kan användas för framställning av läkemedel. Men målet verkar avlägset.

– Det viktigaste vi har lärt oss av Dolly är att det går att nollställa en specialiserad cell, även om det i praktiken har visat sig vara mycket svårt och kostsamt, säger Heriberto Rodriguez Martinez, professor i veterinärmedicinsk reproduktionsbiologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

Dolly avlivades den 14 februari. Hon hade lungcancer som hon fått till följd av en virusinfektion. Sedan tidigare led hon av dåliga leder. Det senare kan ha varit en följd av att hon var klonad, men det kan också ha berott på hennes höga vikt. Hon fick ofta ställa upp för fotografering, och för att få henne att posera brukade skötarna locka och henne med gödande godsaker, uppger Roslin Institute.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor