Gökungar lever osäkert i Australien

En australisk gärdsmyg har ett unikt försvar mot göken.
Publicerad

Göken åker snålskjuts på diverse fågelarter runt om i världen genom attlägga sina ägg i andra fåglars bon. Hittills har forskarna endast känt tillen typ av försvar mot detta som bygger på att den drabbade fågeln upptäckerdet främmande ägget. Fågeln överger då boet med gökägget och de egna äggen.Men enligt en nyligen publicerad artikel i Nature kan den australiskagärdsmygen avslöja göken även efter att äggen har kläckts. Gärdsmygen märkeratt det är en gökunge främst eftersom den är ensam kvar i boet, som dåöverges. Det är oklart om beteendet är inlärt eller om gärdsmygen alltidkunnat göra så.

Men att överge boet om där finns ett gökägg verkar vara ett beteende somgynnats av erfarenheter.

– På Island där göken inte finns stannar fåglarna kvar i boet även om manplacerar ett främmande ägg där. Det tyder på att försvarsbeteendet hosutsatta fåglar är inlärt, säger Jan Ekman, professor i populationsbiologivid Uppsala universitet.

De småfåglar som inte uppdagar gökens list drabbas synnerligen hårt. Delägger ner tid och kraft på att ruva och föda upp gökens unge. Dessutomförlorar de sin egen avkomma eftersom gökungen så fort den kläckts sparkarut de andra fågelungarna ur boet.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor