Hårt liv för bronsåldersbarn

Barnen på bronsåldern växte upp under förhållanden som påminner om dagens u-länder.
Publicerad

Undernäring och sjukdomar gjorde att många barn på bronsåldern dog redan itidig ålder. Det visar arkeologen Anne Ingvarsson-Sundström vidInstitutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet. Honpoängterar dock att hennes undersökningsmaterial är selektivt.

– Detta är arkeologins generella problem. Vi ser bara de dödas kvarlevor. Defriska barnen vet vi ingenting om.

I sin avhandling Children Lost and Found undersökte hon 103 barn från enperiod av den grekiska bronsåldern, dvs tiden 2050­1680 f Kr. Skelettenkommer från Asine på Peleponnesos. Hon har tittat både på skeletten och pågravskicket, dvs gravarnas utformning. Ur detta kunde hon utläsa att småbarn, även foster, sågs som individer och begravdes på samma sätt som devuxna.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor