IT i trafiken ingen succé

Elektronisk trafikinformation missuppfattas, fungerar dåligt, kostar mycketoch har för kort livslängd.
Publicerad

Modern teknik som används för att ge extra information till bilister ochkollektivtrafikanter är på modet, men en första större utvärdering visar attsystemen har stora brister.

– Innan man satsar miljontals kronor på elektronisk information tilltrafikanterna borde man tänka efter mer än en gång. Ibland räcker det kanskemed målarfärg, säger Peter Kronborg på trafikkonsultföretaget Movea iStockholm.

På uppdrag av Vägverket har han gjort en utvärdering av 14 olika system därmodern informationsteknik används för att ge bilister ochkollektivtrafikanter information. Det handlar t ex om tidtabellsinformationoch information om när nästa buss eller spårvagn kommer. För bilister finnsdet system som informerar om mest lämpliga hastighet och var det finnslediga parkeringsplatser.

Det verkar bra, men slutsatsen av utvärderingen är inte särskilt positiv.Visserligen är de flesta resenärer positiva till informationen påhållplatserna. Men många missuppfattar informationen, och kritiken växersnabbt när systemen inte fungerar som de ska, vilket tyvärr är vanligt.Bilisterna har det inte bättre. Hastighetsrekommendationerna är så ofta urfunktion att de inte tas på allvar. När de ändå tas på allvar missförstår enmajoritet av bilisterna dem. Parkeringsrekommendationerna fungerartillfredsställande rent tekniskt, men i Stockholm har bilisterna ingen aningom vilket parkeringshus som skyltarna avser!

Ingen utvärdering har hittills kunnat visa på någon samhällsekonomisklönsamhet för parkeringssystemen. En utvärdering av systemet i Lund pekartill och med på att effekten kan vara den motsatta: att folk kör längre föratt hitta parkeringsplats.

– Man använder en rad populära argument, t ex miljöhänsyn, när elektronisktrafikinformation ska genomföras, men det finns inga utvärderingar som visaratt miljön faktiskt gynnas, säger Peter Kronborg.

Rapporten till Vägverket avslutas med en checklista över vad man bör tänkapå så att framtida anskaffning ska bli mer framgångsrik.

Publicerad

Teknik

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor