Litteratur angående Utö

Publicerad

Allen, R., L., Lundström, I., Ripa, M., Simeonov, A. & Christofferson, H.: 1996: Facies Analysis of a 1.9 Ga., Continental Margin, Back -Arc, Felsic Caldera Province with Diverse Zn-Pb-Ag-(Cu-Au) Sulfide and Fe Oxide Deposits, Bergslagen Region, Sweden. – Economic Geology, 91 nr 6, sid. 979-1008.

Enghag, P., 2000: Jordens grundämnen och deras upptäckt. Byggstenar för marken och vattnet – luften och livet. – Industrilitteratur.

Gavelin, S. & Lundegårdh, P. H., 1960: Development of gneisses and granites in southern Sweden. – guide to excursions nos A 28 and C 23. XXI International Geological Congress.

Gavelin, S., Lundström, I. & Norström, S., l976: Svecofennian stratigraphy on Utö, Stockholm archipelago. (Correlations with Finland and Sweden.) Sveriges Geologiska Undersökning, C 7l9.

Holmquist, P. J., 1910: The Archean Geology of the Coast-regions of Stockholm. – Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar, 32, 789-911.

Johansson, Å., 2002: Att fånga tiden…. Åldersbestämning av mineral och bergarter. – Geologiskt forum, 35, 18-23.

Johansson Å., Kvarnestam, P., Carlestam, Å., Binkiewicz, E. & Waerndt, S., 1994: Isotopgeologi. Att bestämma åldern på mineral och bergarter. – Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm.

Lundström, I., Allen, R. L., Persson, P.-O. & Ripa, M., 1998: Stratigraphies and depositional ages of Svecofennian, Palaeoproterozoic metavolcanic rocks in E. Svealand and Bergslagen, south central Sweden. – GFF, 120, 315-320.

Löfgren, J., 199?: Vandring i urtiden. Geologisk guide på Utö & Ålö. Utö turistbyrå.

Perhans, K.-E., 2001: Berg och jord på Utö. Exkursionshandledning i naturgeografi. Eget förlag.

Stålhös, G., 1982: Beskrivning till berggrundskartan Nynäshamn NO/SO. SGU Af 138.

Smeds, S. -A. & Cerný, P., 1989: Pollucite from the Proterozoic petalite-bearing pegmatites of Utö, Stockholm archipelago, Sweden. – Geologiska Föreningens i Stockholms Förhandlingar, 111, 361-372.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor