Medeltidsspecial

Nu öppnar F&Fs medeltidsspecial.
Publicerad

Här på Forskning & Framstegs webbplats finns sedan en tid fyraspecialavdelningar med artiklar, frågor och kuriosa om geologi, språk,planeter och transporter. Nu kommer den femte i raden – en historisk specialom den omvärderade medeltiden.

Du når hit genom att klicka i vänsterpalten på vår webbplats. Härpresenteras, förutom artiklar om denna epok, varje dag medeltidskuriosa.Du kan också testa dina kunskaper med våra medeltidsfrågor. I takt med attfler artiklar publiceras i papperstidningen kommer också specialen attuppdateras.

Och om litet mer än en månad presenterar vi ytterligare en special. Mer omdet i nästa nummer av F&F.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor