Mer än 10 000 döda i Kosovokonflikten

Under våren 1999 dödades drygt tio tusen kosovoalbaner av serbiska styrkor, visar en undersökning av bl a Human Rights Watch.
Publicerad

Våren 1999 bombade Nato Serbien. Under hela denna konflikt figurerade olika siffror om hur många kosovoalbaner som dödades av serbiska förband. Anledningen till oklarheterna var bl a propaganda från båda sidor, eftersom det var de serbiska förbandens framfart som hade motiverat bombningarna. Enligt en ny, oberoende undersökning dödades ca 10 500 kosovoalbaner under perioden 20 mars till 12 juni, samma period som Nato bombade serbiska mål i Serbien och Kosovo.Många serber och albaner dödades också av själva bombningarna, men antalet är inte fastställt.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor