Naturens energiöverskott

Föreställningen att människor har olika sexuell läggning är inte mer än hundra år gammal. Före dess var det enskilda sexuella handlingar som betraktades som avvikande.
Publicerad

I djurriket är den sexuella mångfalden stor. Homo- och bisexualitet är inte ovanligt. Det kan vara tillfälligt, i perioder eller i livslånga förhållanden. Men liksom hos människor hämmar sociala regler utlevelsen. Vad vi tänder på kan vi människor lika litet som andra djur påverka. Detta trots en stor frontallob i hjärnan som nyanserar hur vi reagerar på sinnesintryck.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor