Sverige sett på nytt sätt

En ny turistkarta över Sverige utgår från turistens syn på vad som finns attse.
Publicerad

Nu finns en tidigare aldrig skådad indelning av Sverige – i turistregioner.Den nya kartan har skapats av professor Bengt Sahlberg och analytikern SaraNordin vid Turismforskningsinstitutet Etour vid Mitthögskolan i Östersund.Huvudsyftet är att regionindelningen ska användas för statistik av skildaslag. Strävan har varit att kartan ska överensstämma med såvälkonsumenternas som producenternas syn på resmålen i Sverige.

De indelningar som finns i dag är antingen för stora (21 län) eller för små(289 kommuner). I de fall de är ungefär lagom många (70 s karbetsmarknadsregioner) innefattar de helt olika typer av resmål. Ettexempel är Mora A-region som omfattar både norra Siljansområdet och södrafjällvärlden med Sälen och Idre – två mycket olika turistdestinationer.

Den nya kartan delar in Sverige i 42 turistregioner. Indelningen bygger påregionernas geografiska läge och deras historiska förankring i turisternasegna mentala kartor. Exempelvis används välkända namn som Österlen,Glasriket och Tornedalen.

Under remissomgången till olika regionala turistorganisationer haruppfattningarna ibland gått isär mellan de orter och kommuner som tydligtingår i en turistregions kärna och dem som befinner sig i regionensutkanter. De förstnämnda vill värna mot utspädning av det egna varumärket,medan de andra gärna vill tillhöra ett populärt och etablerat område.Bengt Sahlberg och Sara Nordin tar gärna emot synpunkter från F&Fs läsareinför en framtida revidering av kartan. Sänd breven till redaktionen såvidarebefordrar vi dem.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor