Är månen på väg bort?

Publicerad

Fråga:

Jag har hört att månen är på väg att lämna sin omloppsbana runt jorden. Denrör sig alltså längre och längre bort från jorden hela tiden. Till slutskulle den komma så långt bort att jordens dragningskraft inte orkar hålladen kvar – den skulle släppa och fara i väg, försvinna. När den hade gjortdet skulle jorden börja wobbla i stället för att snurra runt sin axel. Nuundrar jag om jag har hört rätt eller om jag bara har drömt detta?

Svar:

I dag cirklar månen runt jorden på drygt 384 000 kilometers avstånd, men detär riktigt att månen avlägsnar sig från jorden med några få centimeter perår. Detta beror på tidvattenkraften mellan jorden och månen. Jorden bromsassakta in. Då blir dygnet längre och energin överförs till månens bana.

Dock kommer solen att hinna dö innan månen kommer tillräckligt långt bortifrån jorden för att försvinna. Med dagens takt hinner månbanansmedelavstånd inte öka med ens 50 procent innan solsystemet går under. Föratt ge en antydan om tidsperspektiven bör nämnas att solen beräknas ha ca 5miljarder år kvar som stjärna.Att månen rör sig allt längre bort i kombination med att solen sakta ökar iradie gör också att totala solförmörkelser med tiden blir ovanligare, föratt slutligen helt upphöra.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor