Asbest försvann tidigt från varv

På vissa arbetsplatser slutade man använda asbest redan innan förbudet kom1976, skriver en läsare.
Publicerad

Det är glädjande att antalet fall av lungsäckscancer minskat i Sverige efter förbudet mot asbest 1976.

Götaverken-Arendalsvarvet i Göteborg slutade redan 1971 att använda asbest inybyggda båtar. Asbest har använts inom varvsindustrin sedan första världskriget och var uppskattat såväl av tekniker för sina tekniska egenskaper, samt av anställda pga att materialet inte irriterade huden eller andningsvägarna. Tyvärr ledde detta till att få varvsarbetare använde skyddsmask enligt skyddsföreskrifter från Arbetarskyddsverket.

Åren 1969-­70 lungröntgades samtliga anställda på varven i Göteborg, och hos flera personer konstaterades förändringar orsakade av asbest. Att försöka skärpa skyddsföreskrifterna ansågs dömt att misslyckas. Varvsledningen, med varvschefen Alf Skånberg i spetsen, beslöt då att ersätta materialet. Efter noggranna tester började mineralull användas i stället. Hälsorisken är mindre än vid asbestanvändning eftersom materialet har en annan struktur.Och eftersom mineralull är irriterande för hud och andningsvägar blev det nödvändigt att använda skyddsmask och skyddskläder vid arbetet.

PAULUS TOMSIC, Företagsläkare på Arendalsvarvet 1965–74

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor