Blodtest förutsäger cancer

I framtiden kan det gå att bättre förutse vem som kommer att drabbas avcancer i tjock- och ändtarmen.
Publicerad

Varje år drabbas 5 000 svenskar av cancer i tjock- och ändtarmen, s kkolorektalcancer. Av dessa dör hälften i sjukdomen. Nu har amerikanskaforskare utvecklat ett blodtest som kan fånga upp de personer som löper ökadrisk att bli sjuka. Resultaten publiceras i tidskriften Science.

– I dag används testet bara för forskning, men på fem års sikt hoppas vi attdet kan börja nyttjas kliniskt, säger Andrew Feinberg, professor i medicin,onkologi och molekylärbiologi vid Johns Hopkins University School ofMedicine i Baltimore, USA .

Vid kolorektalcancer är5 procent av fallen tydligt ärftliga, resten är s k sporadiska fall. Medblodtestet kan även patienter som löper risk att drabbas av sådana formerfångas upp.

– Vi vill ju hålla dessa personer under uppsikt så att en eventuell cancerkan behandlas tidigt, säger Andrew Feinberg.

I pilotstudien ingick 172 personer, och blodtestet mäter vilka gener som ärpåslagna i cellerna. Det forskarna letade efter var avvikelser i ettsignalprotein som kallas IGF2 och som styr bl a celldelning. Det visade sigatt det var nästan 22 gånger vanligare med två aktiva kopior av genen blandförsökspersoner som hade haft kolorektalcancer. Hos dem var både genkopianfrån mamma och pappa aktiva, trots att den ena egentligen ska vara avstängd. Två genkopior geren högre dos av proteinet än normalt. Friska deltagare som hade cancerformeni familjen uppvisade avvikelsen drygt fem gånger oftare än friska personerutan sjukdomen i släkten.

– Vi tror att det här kan vara en generell mekanism bakom flera sorterscancer, säger Andrew Feinberg.

För att utvärdera testet ska man göra en prospektiv, dvs framåtriktad,studie. Forskarna ska följa en grupp personer för att se om de av dem somvisade positiva resultat i testet också med tiden faktiskt drabbas av canceri högre grad.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor