Bland glödlampor och kemikalier

Publicerad

I den stora släkt där Oliver Sacks växte upp fanns det många naturvetare att brås på.

Volfram var smeknamnet på den morbror som tillverkade glödlampor och som försåg sin systerson med kemikalier och laboratorieutrustning. Dessa saker kom till användning i ett lustfyllt experimenterande i föräldrahemmet.

Oliver Sacks, som i dag är professor i neurologi, berättar här om sin ungdoms brinnande intresse för kemi och hur detta kom att prägla hans uppväxt i 1930- och 40-talets London. Vi får följa med honom när han upptäcker den moderna kemins stora pionjärer och när han förstår omfattningen av deras upptäckter.

Han har en mycket lättillgänglig berättarstil vilket gör att man knappast behöver några förkunskaper i kemi för att förstå boken. En mycket underhållande historia som rekommenderas till alla med naturvetenskapligt intresse.

Morbror Volfram

Sacks, Oliver
Brombergs

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor