Pressen på landet

Publicerad

Att tipsa om en färsk doktorsavhandling må vara vågat, men denna nya avhandling i idé- och lärdomshistoria är så välskriven, intressant och tankeväckande att jag tar risken.

Patrik Lundell har kartlagt och dokumenterat lokalpressens framväxt och tecknar en delvis ny bild av hur dagstidningarna tog form. Han visar hur tidningsskrivandet från början, under 1700-talet, sågs som en rättighet för alla bildade medborgare, men som sedan övertogs av professionella publicister under tidigt 1800-tal. Men denna väg var långt ifrån självklar.

Lundell visar också hur tidningsinnehållet växlade, och hur bilder, annonser och redaktionellt arbete kom att förändra de första nyhetsbladen till något som liknar moderna tidningar.

Pressen i provinsen är rikligt illustrerad och som sagt föredömligt lättläst, utan att för den skull vara mindre vetenskapligt övertygande. Ett bra exempel på att humanistisk forskning kan vara av allmänintresse.

Pressen i provinsen

Lundell, Patrik
Nordic Academic Press

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor