Dopamin styr droglust

Ny mätteknik ger mer kunskap om dopaminets roll vid drogberoende.
Publicerad

Dopamin är ett signalämne i hjärnan som ingår i dess belöningssystem.Forskare har länge vetat att halterna ökar när beroende människor tar sindrog, vare sig det handlar om alkohol, narkotika, mat eller sex. Nu visardet sig att dopamin frisätts även precis innan suget sätter in.

De nya rönen kommer från forskning gjord på råttor. Med hjälp av speciellaelektroder som placerades i kokainberoende råttors hjärnor mätte forskarnahalterna av dopamin. Det nya var att mätningarna skedde hela tio gånger isekunden. För första gången gick det då att se hur halten av dopamin ökadestrax innan råttan började söka efter drogen. Efter den första dopaminpulsenbörjade råttan närma sig den plats i buren där den kan trycka på en spak föratt få en kokaininjektion.

Resultaten rapporteras i tidskriften Nature.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor