Galaktisk fontän

Het gas strömmar ut ur de inre delarna av spiralgalaxen NGC3079 och skaparen hästskoliknande fontän.
Publicerad

Bilden är sammansatt utifrån observationer avbåde det optiska Hubbleteleskopet (röda och gröna färger) ochröntgenteleskopet Chandra (blå färg).

Supervindarna har antagligen alstrats av ett supermassivt svart hål igalaxens mitt, och astronomerna tror att de spelar en viktig roll förutvecklingen av nya stjärnor. Vindarna för med sig nybildade tungagrundämnen långt ut i galaxens utkant, och till och med bortom den.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor