Insjöarnas igelkottar

Larver utvecklar taggar till skydd mot sina fiender.
Publicerad

Trollsländelarver känner av om det finns rovfisk i närheten och gör sigoaptitliga genom att utveckla långa taggar på bakkroppen. Finns det ingarovfiskar i sjön blir taggarna bara små utbuktningar.

Det här har ekologen Frank Johansson vid Umeå universitet upptäckt. Hanpublicerar sina resultat i tidskriften Canadian Journal of Zoology.

– Förmodligen reagerar larverna på ämnen som fiskarna utsöndrar i vattnet,säger Frank Johansson.

I undersökningen använde han sig av en ovanlig kombination av fältstudieroch experiment. Han följde under sju års tid livet i några små tjärnar inorra Västerbotten. Efter två år slog han ut all fisk i två av tjärnarna,som mätte 50 5 50 meter. Det skedde med hjälp av giftet rotenon, samma metodsom används för att rensa en sjö innan man planterar in ädelfisk. Efter fyraår utan fisk var taggarna hos trollsländelarverna i dessa tjärnar lika kortasom i sjöar där det aldrig funnits fisk.

Men varför har larverna inte alltid långa taggar? Frank Johansson kan baraspekulera:

– Man kan tänka sig att andra varelser som lever på larverna, t ex insekter,har lättare att få grepp om något som är taggigt. Eller så är det en högkostnad i energi och resurser för att tillverka taggar.

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor