Nybörjarläsare gissar flitigt

Barn som lär sig läsa använder många olika knep.
Publicerad

Läsutvecklingen hoppar inte stegvis mellan olika stadier som man tidigaretrott. I stället använder nybörjarläsare flera olika strategier parallellt.Det konstaterar Kristina Danielsson som nyligen lagt fram endoktorsavhandling vid Institutionen för nordiska språk, Stockholmsuniversitet.

Hon har följt 50 nybörjarläsare som fått läsa högt ur texter de inte möttförut. Det visade sig att barnen redan tidigt använder sig av olika sätt attläsa olika typer av ord. Vanliga ord läses i sin helhet, genom att barnetsnarare ser ordet som en bild än ljudar de enskilda bokstäverna. Mindrevanliga ord och ord med komplex stavning blir oftare ljudade. Det senaresker även när barnen har kommit relativt långt i sin läsutveckling. Det härresultatet går emot tidigare teorier, där man har antagit att läsare gårigenom olika stadier där skilda strategier används i olika skeden.

När Kristina Danielsson analyserar nybörjarläsarnas fel visar det sig attdessa oftast sker när det felaktiga ordet ser ut ungefär som det rättaordet. Men merparten av felen är riktiga ord och ord som passar ingrammatiskt eller betydelsemässigt. Barnen gissar helt enkelt.

Att ord som är svåra, därför att de är långa eller konstigt stavade, oftablir fellästa är kanske inte så märkligt. Även ovanliga ord läses oftarefel. Men läsarna har också svårigheter med vilka ord som helst om detinnehållsmässiga eller språkliga sammanhanget lurar dem åt fel håll.

En författare som vill skriva enkla texter måste alltså använda ord som bådeär lätta att stava och vanliga.

– Men vill man skriva texter som är till hjälp för nybörjaren måste mandessutom titta på hur det språkliga och innehållsmässiga sammanhanget serut, kommenterar Kristina Danielsson.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor