Olämpligt öka maskstorleken

Chansen för torskars romkorn att överleva och utvecklas i Östersjön ärstörst om rommen kommer från en stor torskhona.
Publicerad

Det konstaterar Olle Hjernei en doktorsavhandling vid Systemekologiska institutionen, Stockholmsuniversitet.

Därför är det viktigt att fisketrycket mot stora fiskar inte ökar, något somsannolikt skulle ske om maskstorleken i fiskeredskapen blir större. En sådanåtgärd har under våren diskuterats som alternativ till fiskestopp.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor