Utflykt till andra världar

Längst inne i de svarta hålen har teoretiska fysiker funnit tidsmaskiner,men de vet ännu inte om de fungerar.
Publicerad

Dagens astronomer är överens om att universum är fullt av svarta hål avolika storlekar. Men om vad som egentligen sker längst inne i det svartadjupet vet man mycket litet. Rumtiden bryter samman och en s k singularitetuppstår: materietätheten blir oändlig på en plats som inte har någonutsträckning i rummet.

– Vår vardagsuppfattning är att rummet och tiden är en passiv scen som viinte kan förändra, säger Claes Uggla, professor i fysik vid Karlstadsuniversitet.

– Men enligt Einsteins teori är rum och tid i hög grad påverkbara. Den mestdrastiska manifestationen av detta är singulariteterna som är förknippademed mycket märkliga ting!

En sådan märklighet är att singulariteten skulle kunna vara en genväg tillen annan tid, till avlägsna delar av universum och till helt andrauniversum. Singulariteten är en tidsmaskin som forskarna ännu inte vet hurde ska använda.

För första gången sedan Stephen Hawkings banbrytande arbeten om svarta hålpå 1970-talet har fysikerna återigen på allvar tagit sig an de svårasingulariteterna. De senaste åren har man observerat den kosmiskabakgrundsstrålningen, utvecklat gravitationsdetektorer och nya avanceradeberäkningsmetoder. Detta har öppnat upp hela forskningsområdet.

Det visar sig att rumtiden kan bryta ihop på många sätt och bilda olikatyper av singulariteter. I USA har fysikern Lior Burko beskrivit egenskapenhos en mildare form av singularitet. I en nyligen publicerad artikel iPhysical Review Letters spekulerar han om att en kosmologisk resenär skullekunna färdas genom denna typ av singularitet utan att totalt krossas av denoändligt starka gravitationen – och komma ut i en avlägsen del av universumeller en helt annan tid.

Det är dock mycket som ska till för att Burkos tidsmaskin ska fungera. Somteoretisk fysiker lever Burko redan i en annan värld av perfekta formler medträffsäkra förutsägelser, i verkligheten är det inte lika enkelt. Kanskefinns det en nyckel som kan låsa upp singularitetens portal mot andravärldar, men vi måste ha en oerhörd tur om vi lyckas hitta den.

– Universum är så komplext att det alltid finns något som stör. Mångafenomen som är möjliga i princip, t ex tidsresor, kräver synnerligenidealiserade förutsättningar som inte förekommer naturligt, säger ClaesUggla.

– Men det finns ingenting i teorierna som förbjuder tidsresor. Jag tyckerdet är oerhört att chansen finns.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor