Anpassad miljö bättre för tidigt födda

Bättre koncentrationsförmåga med ny omvårdnadsmetod.
Publicerad

Varje år föds 6 000 barn i Sverige innan de är fullgångna. Av dessa föds 700 barn tre månader för tidigt med en födelsevikt omkring kilot. Ungefär 5 procent av dessa mycket tidigt födda drabbas av fysiska handikapp, som syn- och hörselproblem. Och nästan vart tredje barn utvecklar psykiska problem som hyperaktivitet och koncentrationsstörningar. I sin doktorsavhandling visar barn- och nyföddhetsläkaren Björn Westrup vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm att barnen utvecklas bättre om de får individanpassad behandling i en mer livmoderlik miljö.

– Resultaten är spännande, och de oväntat stora skillnaderna mellan den behandlade gruppen och kontrollgruppen tyder på att metoden fungerar. Men för att bevisa det krävs större studier, säger han.

Totalt ingick 19 barn i kontrollgruppen, medan 13 behandlades enligt den nya metoden. Alla fick ligga i ”bon” av filtar i kuvösen och man undvek starkt ljus och höga ljud. Därutöver skräddarsyddes varje barns behandling, exempelvis anpassades provtagningar till barnets vakenhetsrytm. Barnen observerades också systematiskt varje vecka så att man kunde studera hur deras behov ändrades beroende på utvecklingstakt och medicinskt tillstånd.

Under nyföddhetsperioden ledde metoden till klart mindre sjuklighet, exempelvis minskat behov av andningsstöd. Och i en femårsuppföljning visade det sig att de behandlade barnen var bättre på att behålla uppmärksamheten och koncentrera sig.

– En viktig bieffekt av behandlingen är att föräldrar och vårdare lär sig läsa barnen. Det är också ett gott betyg åt svensk hälsovård generellt att även barn i kontrollgruppen, som vid ett års ålder uppvisade sämre utveckling, efter fem år i de flesta fall fått en bättre situation. Det visar att även barn som har sämre förutsättningar kan komma ikapp i utvecklingen med rätt stöd, säger Björn Westrup.

Metoden som använts är en svensk variant av ett amerikanskt omvårdnadsprogram för nyfödda.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor