Fiskens känsliga läppar

Hjärtklappning är ett tecken på att även fiskar känner smärta.
Publicerad

Fiskar kan väl inte känna smärta? Så har många fiskare resonerat genom tiderna. Även forskare har varit osäkra på hur det förhåller sig. Men nu har den brittiska fysiologen Lynne Sneddon funnit ett stort antal smärtreceptorer i huvudet på laxar.

I experimentet ingick 20 laxar som hon delade in i grupper. Laxarna i den första gruppen fick gift från bin instucket i vävnaden kring munnen, ett gift som ofta används inom smärtforskningen. En annan grupp behandlades med ättiksyra. Den tredje gruppen fick enbart saltlösning, medan den fjärde gruppen hanterades utan att alls bli stungna.

I de två första grupperna visade fiskarna tecken på smärta genom att deras hjärtan började slå mycket snabbare. När de placerades tillbaka i sin odlingstank försökte de bli av med obehaget genom att skrubba munnarna mot sidan av tanken. Det tog också tid innan de började äta igen. Men fiskarna i de två andra grupperna verkade oberörda. Forskningen utfördes vid Roslin Institute i Edinburgh där fåret Dolly skapades.

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor