Från relativitetsteori till aforismer

Nyöppnat Einsteinarkiv på nätet.
Publicerad

Albert Einsteins skriftliga verk finns nu samlade i en databas som är tillgänglig för alla på Internet. Sammanlagt 40 000 verk ingår, allt från vetenskapliga artiklar till privata brev, reseskildringar och inlägg i de många samhällsfrågor som Einstein engagerade sig i.

I en föreläsningsanteckning från den 9 november 1918 skriver han: ”Föreläsningen inställd på grund av revolution.” Det var då Tysklands Kaiser Wilhelm abdikerade.

Databasen avslöjar också att Albert Einstein publicerade ett flertal aforismer i damtidningen Ladies’ Home Journal under 1940-talet.

Projektet är ett samarbete mellan Albert Einstein Archives vid Hebrew University i Jerusalem och Einstein Papers Project vid California Institute of Technology, USA.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor