Grön kemi ger renare läkemedelstillverkning

Flytande salter och vatten kan ersätta traditionella lösningsmedel och göra tillverkningen av läkemedel miljövänligare.
Publicerad

Grön kemi kallas det när kemister arbetar fram metoder för att minska utsläppen av miljöfarliga ämnen vid industriell tillverkning.

Karl Vallin vid Institutionen för läkemedelskemi, Uppsala universitet, har i sin doktorsavhandling utvecklat metoder som kan minska mängden giftigt avfall vid tillverkningen av läkemedel. Som lösningsmedel har han använt organiska salter som är flytande vid rumstemperatur. Dessa stabiliserar det ämne som används för att påskynda reaktionerna, katalysatorn. En stor fördel är att lösningsmedlet kan användas om och om igen. Han har också visat att med hjälp av vatten som reaktionsmedium kunde en viss reaktion ske utan tillsats av giftiga talliumsalter.

Med dagens metoder producerar den farmaceutiska industrin stora mängder avfall som det är både svårt och dyrt att ta hand om. Man räknar med att det för varje kilo färdigt läkemedel blir mer än hundra gånger mer avfall i form av lösningsmedel och fasta substanser.

Karl Vallin har arbetat med processer där den ädla metallen palladium fungerar som katalysator och sammanfogningsverktyg. Det går då att bygga upp läkemedelsmolekylerna på önskat sätt steg för steg.

För att påskynda de kemiska reaktionerna, som ofta sker mellan två kolatomer, kan blandningen värmas upp med mikrovågsbestrålning. I bästa fall kan reaktionen då ske tusen gånger snabbare än vid traditionell uppvärmning.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor