Matköparna sviker nätet

Att köpa mat är mer än att hitta rätt vara till rätt pris.
Publicerad

Drygt 80 procent av dem som handlat dagligvaror över nätet återvänder efter ett par nätinköp till den traditionella dagligvarubutiken. Ett skäl tycks vara att näthandeln är för tråkig. Det visar Maria Frostling-Henningsson i sin doktorsavhandling, som lagts fram vid Stockholms universitet.

Hon visar bl a att behoven förändras med tiden. I takt med att konsumenterna lärt sig handla på nätet har kraven på tjänsten ökat. Det gäller såväl tekniska prestanda som möjligheten att bli lockad i nätbutiken.

Avhandlingen diskuterar näthandel av dagligvaror ur tre olika perspektiv: ett rationellt, ett upplevelseorienterat samt ett antropologiskt där dagligvaruhandel ses som en kärleksakt.

Med detta menar Maria Frostling-Henningsson att dagligvaruhandel på nätet inte enbart går att behandla som en rationell aktivitet. Den är en del av ett större sammanhang där sociala relationer formas. Detta kan också vara ett skäl till att nätbutikerna går dåligt. Dagens livsmedelsbutiker på nätet ger helt enkelt inte en tillfredsställande köpupplevelse.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor