Nya rön kan förklara parkinson

Rubbad återväxt kan ligga bakom att de dopamintillverkande nervcellerna i hjärnan inte räcker till.
Publicerad

Ungefär 20 000 svenskar lider av Parkinsons sjukdom. Sjukdomen beror på att det bildas för litet av signalämnet dopamin i hjärnan. Som de första i världen visar nu Ann Marie Janson och hennes kolleger vid Karolinska institutet, Solna, att det bildas nya nervceller i substantia nigra, den del i mellanhjärnan som är viktig för dopamintillverkning.

Forskningen har utförts på vuxna möss, där forskarna sprutade in ett fluorescerande ämne i hjärnan på djuren. Även hos äldre individer bildas nya nervceller. Återväxten är mycket långsam, men takten är tillräcklig för att byta ut alla celler i substantia nigra under musens livstid.

Forskarna skriver att Parkinsons sjukdom kanske snarare beror på att återväxten av dopamintillverkande celler har skadats än på en ökad celldöd, som man tidigare tänkt sig. De nya resultaten rapporteras i den amerikanska vetenskapsakademins tidskrift PNAS.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor