Arga ansikten ger snabb reaktion

Att snabbt känna igen ett ansikte som kan innebära fara har varit en förutsättning för människans överlevnad.
Publicerad

Ansikten med argt uttryck fångar vår uppmärksamhet mer effektivt än glada eller neutrala miner. Det visar Daniel Lundqvist, medicine doktor i psykologi, i sin avhandling The face of wrath. Han är verksam vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet.

– Känslorna styr vår uppmärksamhet och hjälper oss att prioritera det som är viktigast. Ett glatt ansikte tycker vi är trevligare att titta på, men utvecklingsbiologiskt har det varit viktigare att snabbt identifiera ett potentiellt hot, säger han.

I en studie fick 200 försökspersoner beskriva hur de uppfattade en mängd tecknade ansikten. Det visade sig då att det var neddragna ögonbryn som var den starkaste signalen för ilska, därefter sur mun och ihopknipna ögon.

I ett annat försök var deltagarnas uppgift att så snabbt som möjligt skilja ut avvikande tecknade ansikten bland flera andra, exempelvis ett argt eller glatt ansikte bland många neutrala. Arga ansikten gick fortast att se – och ju argare och obehagligare minerna var, desto snabbare gick de att urskilja.

– Om man vill fånga människors uppmärksamhet är obehaglig och hotfull information bäst, men i marknadsföringssammanhang är det kanske inte att rekommendera eftersom vi vill fly undan det obehagliga. Men det kan ju vara något att satsa på i skrämselpropaganda mot exempelvis rökning där syftet är just att människor ska ta avstånd, säger Daniel Lundqvist.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor