Den nya webbiologin

Det mesta om gentekniken på ny webbplats.
Publicerad

Nya biologin är en webbplats med ett rikt faktamaterial om genteknik, hur den används och utvecklas inom medicin, jordbruk och industri. Korta artiklar informerar om celler, gener och proteiner och hur de påverkar förutsättningarna för våra liv.

Webbplatsen, en del av forskning.se, är producerad av Forskningsforum på regeringens uppdrag. Avsikten är att öka människors kunskaper om den nya biologin och dess utvecklingsvägar, möjligheter och risker.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor