Flyttfåglar missgynnas av varma vintrar

Klimatförändringen påverkar fågelfaunan.
Publicerad

Ekologen Katrin Böhning-Gaese från Mainz i Tyskland har tillsammans med sina medarbetare undersökt både mängden fåglar och artmångfalden över hela Europa. Medan långflyttande fåglar, som svalor och rödstjärtar, har minskat, ökar antalet stannfåglar och de som bara flyttar kortare sträckor.

Om vintern har varit varm har fler stationära eller nästan stationära fåglar överlevt. Då kan det bli ont om föda och flyttfåglarna får svårt att klara sig när de kommer till sina häckningsplatser tidigt om våren. Stannfåglarna har nämligen ätit upp maten. Andra teorier, som förklarar varför vissa fåglar minskar, handlar om att häckningsområden styckas upp av växande samhällen och trafikleder och att fåglarna har ändrat sina flyttrutter.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor