Fokus och Vidvinkel

Med namn lånade från fotografins värld gör vi nu om våra nyhets- och notissidor.
Publicerad

Vi samlar de viktigaste vetenskapsnyheterna i början av tidningen under rubriken Fokus. På Sidan X (tio) kommer vi att ta upp ämnen i skärningsfältet mellan forskning och samhälle, följt av en särskilt sevärd bild. För att markera spännvidden på de följande två uppslagen kallar vi dem Vidvinkel. Här kommer att finnas underrubriker som återkommer i varje nummer men också stor variation mellan numren. Sist i tidningen återfinns de sidor där läsarna medverkar: Återkoppling med läsarbrev, Fråga F&F som är vår frågelåda, annonser för och rapporter från våra kunskapsresor, nytt om vår webbplats fof.se, rättelser, tävlingar av diverse slag samt på baksidan Hjärnbruk. Vi hoppas nyordningen faller läsarna på läppen!

Tema skolan. De två stora ämnena i senare års valrörelser har varit vården och skolan. Medicinska ämnen tar vi upp i varje nummer av Forskning & Framsteg, och nu är det dags för ett Tema om skolan. I den allmänna skoldebatten framförs kanske inte alltid så uppbyggliga synpunkter utan det handlar oftast om att mer pengar behövs, att det inte längre är så populärt att vara lärare och – som en av orsakerna till yrkets bristande attraktivitet – att arbetsmiljön för både lärare och elever är pressad. I detta nummers Tema försöker vi borra oss litet djupare och formulera vissa realiteter och slutsatser som hos de flesta av oss bara är vaga förmodanden. Detta innebär att temat delvis blir rätt kritiskt mot skolan – eller snarare mot dem som bestämmer över den – kanske så att inte alla känner igen sig. Därför är vi öppna för läsarsynpunkter, inte minst från lärare, föräldrar och skolpolitiker, som vi sedan sammanfattar i ett kommande nummers Återkoppling.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor