Bakterier motverkar växthuseffekten

Högre halter av järn i havet kan sänka mängden koldioxid i atmosfären och därmed risken för global uppvärmning.
Publicerad

Havens cyanobakterier (tidigare kallade blågröna alger) påverkar luftenshalt av koldioxid och syre. Nu rapporterar ett brittisk-franskt forskarlag itidskriften Nature att betydelsen är mycket större än man tidigare hartrott.

Cyanobakterier binder koldioxid och producerar syre som biprodukt. När dedör sjunker de till bottnen där kolet lagras i sedimenten. Syret stiger istället upp till atmosfären.

De nya beräkningarna visar att över hälften av all fotosyntes på jorden ägerrum i haven. Koldioxid från förbränning av fossila bränslen utgör bara entiondel av den mängd koldioxid som haven tar upp.

Viktigast är cyanobakterier av släktet Prochlorococcus som har en unikförmåga att fånga ljus för sin fotosyntes ända ner på 200 meters djup. Menden låga halten järn i havsvatten begränsar deras tillväxt. Ute till havshar man därför i experimentellt syfte spritt ut järnpulver. Resultatet harblivit en dramatisk ökning av cyanobakteriernas tillväxt och därmed upptagetav koldioxid. Framtiden får utvisa om det blir möjligt att motverka denglobala uppvärmningen genom att göda haven med järn.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor