Barn allt oftare utan hjälm

Barn är visserligen betydligt bättre än vuxna på att bära cykelhjälm, menanvändningen minskar.
Publicerad

För fem år sedan var det 55 procent av barnen upp till10 års ålder som använde hjälm på fritiden. Andelen har nu sjunkitdrastiskt, till 35 procent.

I genomsnitt har 17 procent av cyklisterna i Sverige hjälm. För samtligaåldersgrupper från 10 år och uppåt ökar numera användningen.

Hur många cyklister som har hjälm räknas sedan 1988 av Statens väg- ochtransportforskningsinstitut, VTI. Mätningarna sker genom observationer på 21orter i Sverige varje år i september.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor