Om biologins betydelse

Publicerad

Det här är ett efterlängtat verk. Senast en större bok om biologins historia utkom på svenska var på 1920-talet. Nils Uddenberg disponerar sin biologihistoria i teman, vilket bidrar till att göra den lättläst och spännande. Det första bandet innehåller ett huvudavsnitt som tar upp synen på levande materia och hur den har förändrats ända från Demokritos och Aristoteles dagar till nutida diskussioner om livets kemiska och fysikaliska förutsättningar. Det andra huvudavsnittet avhandlar systematik, utvecklingslära och ekologi, det som brukar kallas den gröna biologin.

I det andra bandet behandlas genetikens och evolutionslärans historia med alla deras etiska och samhälleliga komplikationer. Dessutom ställs människan som biologisk varelse i centrum. Vi får läsa om allt från raslära till ”själens biologi”. Slutkapitlet handlar om förhållandet mellan vetenskap och livsåskådning.

Nils Uddenberg har bred vetenskaplig bakgrund, han är docent i både psykiatri och empirisk livsåskådningsforskning samt professor vid Kungl. Vetenskapsakademien.

Forskning & Framstegs läsare vet redan, från ett flertal artiklar i vår tidskrift, att han skriver lättillgängligt och medryckande. Hans Idéer om livet kommer att bli ett standardverk som ger välbehövliga perspektiv på biologins växande betydelse i det moderna samhället.

Idéer om livet

Uddenberg, Nils
Natur och Kultur

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor