Dagslängden regleras

Julstjärnan blommar på beställning.

Senast till Lucia översvämmas handeln av krukodlade julstjärnor. De blommar villigt och ymnigt på utsatt tid och fortsätter med det fram till påsk. Men sparar man sin julstjärna blommar den knappast på nytt ett år senare.

För att få julstjärnorna att blomma i december måste plantorna redan ett par månader tidigare utsättas för så kallad dagslängdsbehandling. Det innebär att de hålls i mörker 12 till 14 timmar per dygn och får ljus under resten av dygnet. Temperaturen spelar också roll. Är det för kallt i växthuset, blommar den senare trots behandlingen.

Julstjärnan är en så kallad kortdagsväxt. Den kommer från Mexiko där dagslängden inte varierar lika kraftigt med årstiden som hos oss. Därför blommar julstjärnan där under en stor del av året.

Tiden för när växter blommar kan styras av många olika samverkande faktorer. Utöver temperatur och ljus kan plantans cirkadianska rytm och ålder spela in. Ljuskänsliga pigment i bladen känner av rytmen mellan ljus och mörker och jämför denna med plantans cirkadianska klocka.

Det finns kortdagsväxter som julstjärnan, långdagsväxter som våra sommarblommor och dagsneutrala växter som kan blomma närsomhelst under året. Den vanliga krukväxten hibiskus är ett sådant exempel.

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor