En ring för varje dag

Neurosporan följer dygnet.

De bruna koncentriska ringarna i den runda glasskålen består av bruna svampsporer. Några sporer av den mikroskopiska sporsäckssvampen Neurospora crassa placerades i mitten av skålen med näring. Svampen släpper ifrån sig nya sporer en gång varje dag. Efter några dygn har ringarna vuxit fram, en ring för varje dygn. Vanliga flugsvampar bildar inga ringar, men sporbildningen hos dem är också på topp en gång om dygnet.

I naturen styrs neurosporasvampens sporbildning av dygnets växlingar mellan ljus och mörker. Får svampen växa i konstant dagsljus slås den biologiska klockan ut. Sporer bildas fortlöpande. Men låter man svampen växa i mörker eller rött ljus fortsätter den att bilda sporer en gång per dygn. Svampen har alltså en inbyggd cirkadiansk klocka som fungerar som tidmätare i mörker.

Om svampen har fått växa i mörker ett tag går det att manipulera den cirkadianska klockan med pulser av ljus. En enstaka kort ljuspuls räcker för att antingen fördröja eller påskynda sporbildningen. När på dygnet ljuspulsen ges avgör om tiden förkortas eller förlängs.

Hos många organismer är den cirkadianska klockan känsligast för ljuspulser. Men neurosporan reagerar ännu lättare på förändringar i temperaturen. En snabb förändring på bara någon grad kan få svampen helt ur rytm.

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor