Europas första resa till månen

En europeisk rymdsond ska undersöka om det finns is gömd djupt nere i en krater vid månens sydpol.
Publicerad

I slutet av september skickades rymdsonden Smart-1 upp från Kourou i FranskaGuyana och började sin långa färd till månen. Svenska Rymdbolaget ärhuvudleverantör, och med på resan följer därför en hel del svenskelektronik, både hård- och mjukvara.

– Vi har aldrig byggt något som är så här stort, säger Sven Grahn, tekniskdirektör på Rymdbolaget.

– Smart-1 är också mycket mer kapabel än Odin, Freja eller Viking. Den kanmånga fler cirkuskonster.

Det är just cirkuskonsterna som gör Smart-1 så unik. Rymdsonden är enexperimentfarkost för ny teknik. Europeiska rymdstyrelsen, ESA, testar en nytyp av raketmotor. Med hjälp av energi från solen laddas xenongas som driverrymdsonden långsamt framåt. Kraften är svag och motsvarar den tyngd som ett75 gram tungt brev påverkar det bord som det ligger på. Raketmotorn ärmycket billig i drift, men så går det ju inte heller särskilt snabbt.

Ankomsttiden är beräknad till februari 2005, vilket kan jämföras med andrasonder som anländer till månen efter bara några månaders färd.

Smart-1 ska vara så självständig som möjligt och utföra sina uppgifter utankommandon från hemmaplaneten jorden. Rymdsondens vetenskapliga uppdrag ärbland annat att göra spektralanalyser av mineraler på månens yta. När denflyger förbi södra polen ska Smart-1 också titta ner i en krater. Den är sådjup att man inte förut har kunnat se bottnen eftersom den alltid ligger iskugga. Det finns misstankar om att det finns fruset vatten där.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor