Fysiskt aktiva barn bättre i skolan

Extra motorisk träning ger bättre skolprestationer för yngre barn, visar nystudie.
Publicerad

Skolbarn på lågstadiet presterar bättre i svenska och matematik om de fårmer idrottsundervisning i form av bollekar, gympa eller motion. Ävenmotoriska övningar som att rulla, åla, krypa och gunga leder till bättreskolresultat. Dessutom förbättras grovmotoriken i sig av extra fysiskträning. Det visar en studie av barn i klass 1­3, som utförts av IngegerdEricsson vid Lärarutbildningen, Malmö högskola.

– Nu är sambandet mellan motorik och skolprestation belagt, säger hon. Medmer rörelse blir det roligare för alla i skolan, inte minst de vuxna!

Däremot kan studien inte bekräfta att barns koncentrationsförmåga ökar medfysisk träning.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor