Gamla celler tappar kontrollen

Forskning om vanlig bagerijäst ger ny kunskap om hur åldrande celler betersig.
Publicerad

Risken att drabbas av cancer ökar kraftigt med åldern och är tio gångerhögre vid 70 års ålder än vid fyllda 40. Tidigare har forskare trott attgamla celler samlar på sig genetiska fel som till slut gör att cellen börjardela sig okontrollerat. Nu visar doktoranden Michael McMurray vid FredHutchinson Cancer Research Center i Seattle, USA, att förändringen i ställetsker vid en given tidpunkt.

­ När jästcellen är medelålders och har knoppat av 20­25 dotterceller tapparden i ett slag sin genetiska stabilitet. Det syns hos kommande dotterceller,säger han.

Jästceller liknar mänskliga stamceller eftersom båda cellslagen delar sigasymmetriskt. Jästceller knoppar av en dottercell ungefär var 90:e minut.Stamceller beter sig på liknande vis och delar sig i en stamcell som stannari vävnaden och i en cell som ger sig i väg och mognar.

Dotterceller hos jäst vars mödrar är gamla, löper mellan 40 och 200 gångerhögre risk att tappa genetiskt material (bilden).

­ Genetisk instabilitet beror alltså inte på hur nära cellen är döden, utanpå hur många delningar den har genomgått sedan födseln, säger MichaelMcMurray.

En förklaring kan vara att de gamla cellerna blir ”otåliga” och struntar iatt invänta signaler från de proteiner som kontrollerar att all arvsmassahar kopierats korrekt. Nu ska gruppen jämföra vanlig jäst med en nylånglivad jäststam, som hittats på en kalifornisk vingård, och se om dessDNA-reparationsmaskineri ser annorlunda ut.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor