Inre klocka och gravitationen styr

Solrosor på rymdresa.

Nästan alla växter rör sig rytmiskt, slingerväxter allra mest. Iakttar man en några dagar gammal solrosplanta noga kan man följa rörelserna. Toppen svänger runt medan plantan växer. Ett varv tar ungefär hundra minuter.

För att ta reda på om tyngdkraften påverkar de rytmiska rörelserna sände forskare vid den amerikanska rymdstyrelsen Nasa upp solrosplantor i rymden. Jo, tyngdlösheten har inflytande på rörelserna. I rymden fortsätter visserligen de flesta plantor att röra sig, styrda av sin inre klocka, men rörelserna är ojämna och långsamma och cirkelns radie är kortare. Nasaforskarnas slutsats är att rörelserna främst drivs av en inre klocka, men att det därtill krävs en modifierande kraft, tyngdkraften, för att växtens rörelser ska bli jämna.

Hur känsliga är då plantorna för förändringar i tyngkraften? En grupp polska forskare har undersökt om månens rörelse kring jorden påverkar solrosplantornas rörelser. Enligt dem har de små förändringar i tyngdkraften som tar sig uttryck i tidvatten inte någon påverkan. Däremot tyckte de sig se att plantorna blev något mer aktiva fyra gånger under en måncykel. Dessa resultat är dock fortfarande obekräftade.

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor